Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM BOTTNA 12:1 - husnr 1, BOTTNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2653-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOTTNA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Bottna
Bottna församling
Göteborgs stift
Bottna 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

4/14/05 Karaktäristik och bedömning

BOTTNA KYRKA är uppförd under 1100-talet, och har dessutom ett vapenhus som sannolikt har senmedeltida murverk. Den har byggts om till nuvarande exteriöra utseende dels vid ombyggnaden av korpartiet på 1500-eller 1600-tal och dels under 1700-talet då tornet färdigställdes och då den nuvarande fönstersättningen tillkom.

Kyrkans tydliga och höga placering gör den till ett viktigt blickfång i det omgivande kulturlandskapet.

Kyrkans MEDELTIDA murverk är bevarat i långhuset och vapenhuset. Anmärkningsvärd är den (till fönster ändrade) medeltida sydportalen med sina reliefer. Den kan, trots att den är huggen i granit, vara känslig för ...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län