Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED KYRKAN 1 - husnr 1, GISLAVEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gislavedext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GISLAVEDS KYRKA (akt.)

1883 - 1886

1904 - 1904

Jönköping
Gislaved
Småland
Båraryd
Gislaveds församling
Växjö stift
Norra Storgatan 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Gislaveds kyrka hör till de kyrkobyggnader som samtidigt är traditionell och modernistisk. Den möter
besökaren med kyrkobyggnadernas närmast klassiska arkitektoniska attribut men uppvisar samtidigt ett
formspråk som lika gärna kunna vara hämtat ur en profan miljö. Det är i detta möte mellan kontraster
som kyrkobyggnadens styrka ligger.
Gislaveds kyrka utgör ett gott exempel på hur man så sent som på 1930-talet, mitt i den rådande
funktionalismen, kunde arbeta med ett formspråk som snarare för tanken till det sena 1800-talets
katedralbyggande i Helgo Zettervalls anda än till arkitekturbranschens många gånger minimalistiska
ska...

Läs mer i eget fönster

Helene Stalin, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen Jönköpings län.