Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY ELINGE 7:3 - husnr 1, HAMNEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC07619.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMNEDA KYRKA (akt.), HAMNEDA KYRKA (akt.)

1889 - 1892

1892 - 1892

Kronoberg
Ljungby
Småland
Hamneda
Södra Ljunga församling
Växjö stift
Hamneda 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kyrkans exteriör karakteriseras av den nationalromantiska stilen med sina tuktade
granitblock. Kyrkans norra och södra ingång markeras genom ett framskjutande fasadparti
som avslutas med ett kors och västra entrén markeras av tornet.
Interiören är dock stilmässigt heterogen med den ursprungliga bänkinredningen i jugendstil
samt de klassicistiska inslagen. Kyrkan är luftig men relativt mörk och taket är öppet med
synliga takstolar. Koret accentueras genom de stora fönstren i absiden som släpper in en stor
mängd ljus från öst vilket sätter fokus på altaret. Att korskranket är bevarat mellan kor och
sakristia är ovanligt och någ...

Läs mer i eget fönster

Katarina Bäck, Smålands museum. Bedömningen är inte daterad. Troligen utförd 2006-2007.