Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE BRYNÄS 56:4 - husnr 1, STAFFANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

9119-12.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STAFFANS KYRKA (akt.), STAFFANS KYRKA (akt.)

1930 - 1932

1932 - 1932

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Gävle Staffans församling
Uppsala stift
Kaserngatan 85, Kaserngatan 87

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

8/14/08 Karaktäristik och bedömning

Staffans kyrka har en mycket välbevarad helhetskaraktär från byggnadsåren, såväl exteriört som interiört. Byggnaden är ett sent exempel på en stor kyrka i historiserande stil. Enligt arkitekten själv är den av medeltidstyp men med dagens ögon klassificeras den som en byggnad i nationalromantisk stil. Stilen är en historiserande mix där t.ex. långhusets takform erinrar om en barockkyrkas, tornet har klassicerande tendenser liksom predikstolen, medan altartavlan och krucifixet har medeltida förebilder. Dispositionen av byggnadskroppen är otraditionell med tornet i norr och utbyggnader i olika former och volymer. I Gävleborgs län finns...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Erika Åberg
Ansvar karaktäristik och bedömning: Erika Åberg och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Erika Åberg
Länsmuseet Gävleborg