Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HEDEMORA VILAN 1:3 - husnr 5, STJÄRNSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1266-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STJÄRNSUNDS KYRKA (akt.)

1885 - 1887

1885 - 1887

Dalarna
Hedemora
Dalarna
Husby
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling
Västerås stift
Kyrkvägen 12

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

12/15/05 Karaktäristik och bedömning

Stjärnsunds bruk grundades som manufakturverk av Gabriel Stiernkrona och Christopher Polhammar, omkring år 1700. Inledningsvis saknades gudstjänstslokal men ett provisoriskt kapell inreddes snart i en av brukets byggnader. Så småningom kunde en särskild kyrkobyggnad uppföras och 1739 invigdes Stjärnsunds första kyrka. Brukskyrkan låg på nuvarande stall-backen och var en mindre korsbyggnad av trä med rappad utsida. Under året 1774 flyttades byggnaden till den plats där lilla herrgården nu ligger. På 1880-talet ansågs den lilla bruks-kyrkan vara så utsliten att uppförandet av en ny kyrkobyggnad aktualiserades. Ny placering valdes och ...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.

Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin
Färdigställd: 2005-12-15