Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKSAND ÅLS PRÄSTGÅRD 2:6 - husnr 2, ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

1213-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅLS KYRKA (ÅHLS KYRKA) (akt.)

1250 - 1529

1300 - 1499

1300 - 1499

1761 - 1767

Dalarna
Leksand
Dalarna
Ål
Åhls församling
Västerås stift
Kyrkvägen 23

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

12/15/05 Karaktäristik och bedömning

Bygden var befolkad redan under förhistorisk tid och platsen blev senare av strategisk betydelse ur kommunikationssynpunkt. Förbi Åhl passerade vägen mellan södra Dalarna och Siljansbygden. Därifrån var också älven segelbar upp till Siljan, och fram till 1914 tvingades tågresenärer byta från tåg till båt när de nådde orten. Under 1700- och 1800-talen bedrevs en omfattande bergshantering med järn och koppar, en verksamhet som kom att prägla de berörda byarna. Den industriella verksamheten kring gruvdriften efterföljdes så småningom av en expansiv träindustri som ännu präglar orten.

Tidigt men vid en okänd tidpunkt, möjligen på 13...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, i samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.

Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin
Färdigställd: 2005-12-15