Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN SVARTNÄS BRUK 1:2 - husnr 1, SVARTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

svartnäs5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVARTNÄS KYRKA (akt.)

1793 - 1793

1793 - 1794

Dalarna
Falun
Dalarna
Svartnäs
Svärdsjö församling
Västerås stift
Svartnäs 242

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

12/29/06 Karaktäristik och bedömning

Svartnäs brukskyrka höjer sig som ett landmärke över den forna bruksmiljön - den historiska relationen är uppenbar. Hur kyrkan ursprungligen såg ut är idag svårt att föreställa sig. Exteriören är väsentligen resultatet av en stor om - och tillbyggnad 1875. Speciellt tidstypiska är den spåntade fasadpanelen och gjutjärnsfönstren i nygotik.

Den ursprungliga, föga påkostade interiören omgestaltades i nyklassicistisk stil under 1800-talet. De oklädda timmerväggarna putsades och indelades med pilastrar 1837-38, varefter nuvarande predikstol kom på plats. Tio år senare stod orgelläktaren färdig, med orgel byggd av Jonas Wengström i O...

Läs mer i eget fönster

Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift


Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Rapporten färdigställd: 2006-12-29