Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA FRÖSUNDA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, FRÖSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0794

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÖSUNDA KYRKA (akt.)

1400 - 1449

1400 - 1459

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Frösunda
Vallentuna församling
Stockholms stift
Frösunda-Prästgård 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

9/14/04 Karaktäristik och bedömning

Kyrkomiljön i Frösunda speglar en för Uppland typisk senmedeltida landsortskyrka i anslutning till den under forntiden så viktiga Långhundraleden. Det mosaikartade gråstensmurverket kännetecknar många kyrkor i Roslagen.

Frösunda kyrka uppfördes som sockenkyrka under 1400-talets mitt eller strax dessförinnan. Redan tidigare har det dock funnits en kyrka eller ett kapell på platsen. Om detta vittnar ännu de byggnadsarkeologiska spåren i den södra fasaden. På tegelmuren direkt öster om vapenhuset kan man ännu avläsa den gamla sakristians eller det gamla kapellets läge och storlek. Murarnas läsbarhet har höga byggnadshistoriska värde...

Läs mer i eget fönster

Niss Maria Legars och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum