Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPLANDS VÄSBY FRESTABY 4:1 - husnr 1, FRESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0785

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRESTA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1250 - 1299

Stockholm
Upplands Väsby
Uppland
Fresta
Fresta församling
Stockholms stift
Fresta kyrkväg 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

11/16/04 Karaktäristik och bedömning

Fresta kyrka omges av en äldre kyrkogård, som utvidgats i flera etapper. De olika utbyggnadsskedena kan tydligt avläsas i den befintliga strukturen. Kyrkans bod, som tidigare fungerat som sockenmagasin, har en viktig betydelse för kyrkogårdsmiljön, men hör även intimt samman med socknens äldre historia. I dag ligger Fresta kyrka i ett modernt villasamhälle.

Kyrkan förmedlar sambandet med socknens äldsta historia mycket tydligt, genom det stora antal runstenar som återfunnits i dess murverk. Under 1600-talet och 1700-talet hade adeln ett starkt inflytande i bygden. Detta kommer tydligt till uttryck i kyrkans exteriör och interiör....

Läs mer i eget fönster

Niss Maria Legars och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum