Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE RIALA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, RIALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Riala kyrka interiör mot öst.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RIALA KYRKA (akt.), RIALA KYRKA (akt.)

1270 - 1299

1270 - 1299

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Riala
Riala församling
Uppsala stift
Bergshamravägen 332

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

1/28/03 Karaktäristik och bedömning

Miljön som helhet, med kyrka, kyrkogårdsmur med stiglucka och klockstapel har ett omistligt kulturhistoriskt värde.

Riala kyrka har en välbevarad medeltida karaktär med sin typiska utformning med långhus, sakristia och vapenhus täckta med branta spåntäckta sadeltak. Exteriören präglas även av den restaurering som utfördes under 1890-talet då fasaderna putsades, fick trefönstergrupper och rundfönster i nygotisk anda.

Interiören präglas av de medeltida bemålade valven samt äldre fast inredning från olika epoker av stort kulturhistoriskt värde. Vapenhuset och sakristians vita väggar och valv har en enklare medeltida karaktär.

...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Eva Wallström och Lisa Sundström
Fotografering: Elisabeth Boogh
Ansvarig för kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Lisa Sundström
Rapportsammanställning: Lisa Sundström
Stockholms läns museum