Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN VANNSÄTTER 8:35 - husnr 1, BERGVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bergviks kyrka interiör kor.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGVIKS KYRKA (akt.), BERGVIKS KYRKA (akt.)

1914 - 1915

1914 - 1915

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Söderala
Mo-Bergviks församling
Uppsala stift
Vannsättervägen 22

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

9/6/07 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan är mycket tidstypisk med en blandning av jugend och nationalromantik. Den är mycket ovanlig för området och synnerligen välbevarad både exteriört och interiört. Kyrkan är omgärdad av en kyrkogård med skoglig karaktär som är samtida med kyrkan, den har dock utvidgats under flera tillfällen. Kyrkan är tillsammans med kyrkogården en väl genomarbetad helhet som tillkom vid samma tidpunkt. Det är av yttersta vikt att kyrkan och kyrkogården bevaras och behandlas som en helhet och att man iakttar stor försiktighet vid kommande restaureringar. Även interiören är enhetlig och de förändringarna som är gjorda som läktarunderbyggnaden är...

Läs mer i eget fönster

Gunilla Stenberg, Stiftelsen Hälsinglands museum