Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA ÅLAND 1:1 - husnr 1, ÅLANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ålands kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅLANDS KYRKA (akt.), ÅLANDS KYRKA (akt.)

1250 - 1349

1250 - 1350

Uppsala
Uppsala
Uppland
Åland
Norra Hagunda församling
Uppsala stift
Ålands-Västerby 303

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

5/28/04 Karaktäristik och bedömning

Ålands kyrka har en enkel, anspråkslös karaktär både in- och utvändigt. Den präglas till stor del av ombyggnader under 1700- och 1800-talen. Koret med altare, altarring och altarprydnad bildar en välbevarad ensemble från 1800-talets mitt i tidens enkla, avskalade nyklassicism.

Kyrkogården framstår som en god representant för den lilla uppländska kyrkogården med en varierande uppsättning av gravvårdar från det sena 1800-talet och framåt i tiden vilka illustrerar gravkulturens förändringar. Den har en lummig karaktär med skuggverkan från de stora lönnarna i trädkransen.

Klockstapeln är välbevarad med en ålderdomlig stolpkonstr...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Johan Dellbeck.
Ansvarig för kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Johan Dellbeck
Rapportsammanställning: Johan Dellbeck
Upplandsmuseet