Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA RASBOKIL 2:1 - husnr 1, RASBOKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rasbokils kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RASBOKILS KYRKA (akt.), RASBOKILS KYRKA (akt.)

1480 - 1519

1500 - 1500

Uppsala
Uppsala
Uppland
Rasbokil
Rasbo-Rasbokils församling
Uppsala stift
Rasbokils-Tibble 103

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

8/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kyrka med kyrkogård och omgivande miljö har en stark ålderdomlig prägel. Den utgör ett mycket sevärt och intressant prov på kyrkobyggandet i landsorten kring år 1500.


Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kyrkoanläggningen och byggnaderna

• Kyrkans färgsättning och material har stor betydelse för det genuina intrycket.

• Kyrkans läktarlösa planlösning bidrar till en stark ursprungsprägel.

• Målningarna är omistliga. Tillsammans med valv och murar ger de en unik bild av hur en landsortskyrka såg ut vid tiden för reformationen.

• Dopfunten kan härröra från Rasbokils första kyrka. Den är därmed e...

Läs mer i eget fönster

Anders Franzén Byggnadsvård AB Uppsala