Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNDSVALL LIDENS-BYN 1:46 - husnr 2, LIDENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LIDENS GAMLA KYRKA (akt.)

1350 - 1550

1470 - 1499

Västernorrland
Sundsvall
Medelpad
Liden
Lidens församling
Härnösands stift
Liden 118

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Lidens gamla medeltida kyrka ligger slående vackert i lanskapet. Lämnad som ödekyrka 1858. Salskyrkan karaktäriseras exteriört av sin medeltida form med sluten murmassa och högt sadeltak samt av 1700-talets utvidgade fönsterhål. Men också delvis som en skapelse av engagerade mäns uppfattning om en historisk kvarleva genom restaureringarna under 1910- och det fortsatta 1920-talet. Den är då också ett starkt uttryck för 1910-talets restaureringsideologier bl.a. med sina frilagda stenmurar.

Även interiört karaktäriserad av sin slutna murmassa, men framför allt av sin historicerade uppenbarelse, en 1900-talsskapelse, förutom enstaka...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB. 2004-2005.