Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ÖSTERGARN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

553-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERGARN KYRKA (akt.), ÖSTERGARNS KYRKA (akt.)

1169 - 1169

1230 - 1270

1240 - 1259

1685 - 1685

Gotland
Gotland
Gotland
Östergarn
Östergarns församling
Visby stift
Östergarn kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistoriskt värde
Östergarn kyrka har genom sin höga ålder och genom att den till stor del bevarats sedan byggnadstiden ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Tillsammans med de övriga gotländska medeltidskyrkorna utgör den en omistlig del av vårt nationella kulturarv.

För närmare uppgifter om kyrkans byggnadshistoria hänvisas till monografin i serien Sveriges Kyrkor (Gotland band IV:2, 1959-64), samt till bilaga 1: Byggnadshistoria i årtal.

Arkitekt Jan Utas