Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY KORALEN 31 - husnr 1, VISBORGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Visborgskyrkan 2008-08-25 055 (kopia).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VISBORGSKYRKAN (akt.), VISBY, VISBORGSKYRKAN (akt.)

1969 - 1969

1969 - 1969

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Stenkumlaväg 14

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/11 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistoriskt värde
Sedan 1990 är Visborgskyrkan efter beslut av Riksantikvarieämbetet upptagen på den lista över kyrkobyggnader, uppförda efter 1939 och tillhöriga Svenska kyrkan, som enligt kulturminneslagen 4 kap. 4 § är att anse som ”märkliga genom sitt kulturhistoriska värde”.

För närmare uppgifter om kyrkans byggnadshistoria hänvisas bilaga 1: Byggnadshistoria i årtal.

Arkitekt Jan Utas