Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, NÄR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

När 2008-01-09  050.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄR KYRKA (akt.), NÄRS KYRKA (akt.)

1122 - 1122

1170 - 1199

1280 - 1320

Gotland
Gotland
Gotland
När
När-Lau församling
Visby stift
När kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/09 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistoriskt värde
När kyrka har genom sin höga ålder och genom att den i huvudsak bevarats intakt sedan byggnadstiden ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Tillsammans med de övriga gotländska medeltidskyrkorna utgör den en omistlig del av vårt kulturarv.

För närmare uppgifter om kyrkans byggnadshistoria hänvisas till monografin i serien Sveriges Kyrkor (Gotland band VI:8), samt till bilaga 1: Byggnadshistoria i årtal.

Arkitekt Jan Utas