Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HALL KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HALLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

488-12.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALL KYRKA (akt.), HALLS KYRKA (akt.)

1225 - 1250

1225 - 1250

Gotland
Gotland
Gotland
Hall
Forsa församling
Visby stift
Hall kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistoriskt värde
Hall kyrka har genom sin höga ålder och genom att den i allt väsentligt bevarats intakt sedan byggnadstiden ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Den är skyd-dad enligt Kulturminneslagen 4 kap. Kyrkliga kulturminnen, och tillsammans med övriga gotländska medeltidskyrkor utgör den en omistlig del av vårt nationella kulturarv.

Arkitekt Jan Utas