Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND DALHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, DALHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

462-44.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALHEMS KYRKA (akt.), DALHEMS KYRKA (akt.)

1052 - 1052

1170 - 1199

1209 - 1209

1225 - 1250

1250 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Dalhem
Dalhems församling
Visby stift
Dalhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistoriskt värde
Kyrkan har genom sin höga ålder och genom att den i allt väsentligt bevarats intakt sedan byggnadstiden ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Till det kulturhistoriska värdet bidrar resultatet av den stora restaureringen omkring sekelskiftet 1900, som idag anses vara en av de bästa och mest tidstypiska kyrkorestaureringarna i nygotisk stil landet. Tillsammans med de övriga gotländska medeltidskyrkorna utgör Dalhem kyrka en omistlig del av vårt kulturarv. Den är även en av öns mest frekventerade ”turistkyrkor” med under sommaren 2000 ca 8.000 besökande (uppgift från församlingen).
För närmare uppgifter om ...

Läs mer i eget fönster

Arkitekt Jan Utas