Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA Å 1:4 - husnr 8, ÅH KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3580.30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅH KYRKA (akt.)

1939 - 1940

1939 - 1940

1939 - 1940

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Forshälla
Ljungskile församling
Göteborgs stift
Å 222

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

11/16/05 Karaktäristik och bedömning

ÅH KYRKA är uppförd 1939-1940 efter ritningar av Anders Funkqvist, inom Åh stiftsgårds område. Stifts- och lägergården Åh, grundad 1937, är belägen i ett strandnära läge. Terrängen är backig, bevuxen med tall och med berg i dagen. Kyrkan har ett något avsides läge i en backsluttning i områdets norra del. På avstånd är det framför allt kyrkans torn som är synligt. Det sticker upp mellan tallkronorna och är synligt såväl från land som från havssidan.

Kyrkans EXTERIÖR är traditionellt uppbyggd med långhus, kor och torn. Exteriören är välbevarad sedan byggnadstiden. Till detta ansluter sakristia och barnrum i en utbyggnad genomförd me...

Läs mer i eget fönster

Andreas Hansen, Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län