Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA SKREDSVIKS KYRKA 3:2 - husnr 1, SKREDSVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2679-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKREDSVIKS KYRKA (akt.)

1855 - 1856

1855 - 1856

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Skredsvik
Bokenäsets församling
Göteborgs stift
Skredsviks Kyrka 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

SKREDSVIKS KYRKA uppfördes 1855-56 efter ritningar av Albert Törnqvist, på en plats strax intill sin medeltida föregångare. Den gamla kyrkan hade medeltida ursprung och låg på den äldsta delen av kyrkogården.

Kyrkan med intilliggande församlingshem (f d skolbyggnad), sockenmagasin, bårhus mm samt kyrkogårdsdelar av olika ålder utgör tillsammans en samlad kyrkomiljö med ett framträdande läge i det omgivande landskapet.

Kyrkans EXTERIÖR är föga förändrad sedan byggnadstiden, med undantag för sakristians utbyggnad och absidens takmaterial. Den är en god representant för de sent nyklassicistiska kyrkobyggnader som uppfördes under mi...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län