Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSTAD SKEE 1:2 - husnr 1, SKEE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1233.09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEE KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1125 - 1175

1673 - 1673

Västra Götaland
Strömstad
Bohuslän
Skee
Skee-Tjärnö församling
Göteborgs stift
Skee

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

10/17/05 Karaktäristik och bedömning

SKEE KYRKA är sannolikt uppförd på 1100-talet, med absid. Den fick en västportal på 1200-talet, och sakristia sannolikt under senmedeltid. 1794-1795 förlängdes den åt väster samtidigt som den fick sina nuvarande stora fönster och sitt nuvarande tak. Under 1800-talet genomgick den flera ytterligare ändringar, medan den 1923-1924 restaurerades till det utseende den har idag, under ledning av arkitekten Axel Forssén.

Kyrkan är mycket kulturhistoriskt värdefull. KYRKANS MEDELTIDA murverk och absidplanlösning är välbevarad, dock förlängd något åt väster. Den har också flera medeltida portal-, fönster- och andra omfattningar bevarade. Et...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län