Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL PRÄSTBOL 1:2 - husnr 2, SANNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3123-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANNE KYRKA (akt.)

1845 - 1847

1847 - 1847

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Sanne
Sörbygdens församling
Göteborgs stift
Prästbol 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

10/17/05 Karaktäristik och bedömning

SANNE KYRKA uppfördes 1847 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom på en kyrkplats med kontinuitet sedan medeltiden. Den tidigare kyrkan låg omedelbart söder om den nuvarande.

Kyrkan har en tidstypiskt enkel men medveten nyklassicistisk utformning. Kyrkan är förhållandevis liten, varför tornet upplevs som kraftigt i förhållande till långhuset. EXTERIÖREN är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden, bl a är fönstren sannolikt ursprungliga.

INTERIÖREN uppvisar ett litet men väl sammanhållet kyrkorum, med genomgående nyklassicistiska grunddrag. Här har skett flera ändringar, men man har vid genomförandet av dessa ändå strävat att bi...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län