Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST PRÄSTTORP 3:1 - husnr 1, LÅNGELANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2699-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÅNGELANDA KYRKA (akt.)

1852 - 1854

1852 - 1854

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Långelanda
Långelanda församling
Göteborgs stift
Långelanda kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

4/14/05 Karaktäristik och bedömning

LÅNGELANDA KYRKA uppfördes 1852 efter ritningar av A R Pettersson på samma plats som sin medeltida föregångare. Tornet av trä stammar från 1700-talet.

Kyrkan är uppförd i en tidstypisk enkel nyklassicism. Den har EXTERIÖRT behållit mycket av sin ursprungliga karaktär, med endast smärre förändringar. Delar av tornets träpanel har förhållandevis hög ålder, är möjligen från byggnadstiden. INTERIÖRENS karaktär är i stora drag bevarad från byggnadstiden, då även en del äldre (1600- och 1700-tal) detaljer användes och inkorporerades i inredningen. Senare arbeten i kyrkan har inte påverkat denna karaktär i någon större omfattning, med un...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län