Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV KYRKEBY 9:1 - husnr 2, HARESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.0820.05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HARESTADS KYRKA (akt.)

1853 - 1854

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Harestad
Harestads församling
Göteborgs stift
Kyrkeby 250

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

3/31/05 Karaktäristik och bedömning

HARESTADS kyrka uppfördes 1854 på samma plats som sin medeltida föregångare. Kyrkan utgör ett blickfång i det omgivande öppna kulturlandskapet, eftersom den ligger i ett höjdläge.

Kyrkans EXTERIÖR är nära nog oförändrad sedan byggnadstiden, och har en tidstypisk enkel nyklassicistisk utformning.

INTERIÖREN har sina klassicistiska grunddrag bevarade, med altarskrank, altarbord och altarring, predikstol, läktarbröstning och läktarpelare samt orgelfasad bevarade sedan byggnadstiden. Kyrkorummet har därefter genomgått flera ändringar. En renovering 1902 ändrade kraftigt kyrkorummets karaktär. Detta avlägsnades sedan helt genom renov...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Tomas M Larsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län