Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV HÖGEN 2 - husnr 2, YTTERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1199.18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
YTTERBY KYRKA (akt.)

1870 - 1871

1870 - 1871

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Ytterby
Kungälv-Ytterby församling
Göteborgs stift
Torsbyvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

YTTERBY KYRKA uppfördes 1870 efter ritningar av Edvard von Rothstein på en ny kyrkplats, några hundra meter från sin medeltida föregångare.

Kyrkan är ett exempel på de sockenkyrkor som byggdes i sen nyklassicistisk stil, men har även medeltidsinspirerade detaljer. EXTERIÖREN är föga förändrad sedan byggnadstiden.

INTERIÖREN är öppen och ljus. Dess karaktär är en sammanvävning av bevarad inredning från byggnadstiden (predikstol, altare, altarring, läktarbröstning, orgelhus, de slutna bänkkvarterens utsida, altarkors), vilken har en nyklassicistisk karaktär, och den omgestaltning som skedde 1951-52. Denna gav framförallt koret en m...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län