Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA RAMKVILLA 3:1 - husnr 1, RAMKVILLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ramkvillaext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RAMKVILLA KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1300 - 1399

Jönköping
Vetlanda
Småland
Ramkvilla
Lannaskede församling
Växjö stift
Höredavägen 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Ramkvilla kyrka är till sin västra hälft medeltida medan det fullbreda,
rakslutna koret och sakristian i norr är från tidigt 1700-tal.
Tornet i väster med sin lanternin och fl acka tak tillkom 1834 och
ger exteriören en empirekaraktär, förstärkt genom de rena spritputsade
murytorna som genombryts av stora rundbågsfönster och de
arkitektoniskt framhävda portarna. De nu tegeltäckta sadeltakens
branta resning är det enda i exteriören som vittnar om kyrkans
medeltida ursprung. En inmurad runsten speglar platsens långa
kontinuitet. Interiören har en något splittrad karaktär där den
tidigare mer enhetliga gustavianska prägeln fåt...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant för länsstyrelsen i Jönköpings län.