Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAGGERYD BYARUM 2:1 - husnr 1, BYARUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Byarumext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BYARUMS KYRKA (akt.)

1150 - 1159

1200 - 1299

Jönköping
Vaggeryd
Småland
Byarum
Byarum-Bondstorps församling
Växjö stift
Byarum 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Klosterbyggnad

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Övergripande karaktäristik
Byarums kyrka är en kyrkobyggnad med lång historik där
den i sina äldsta delar härrör från medeltiden. Till sin
karaktär uppvisar kyrkan en stilblandning. Det medeltida
ursprunget är läsbart i långhusets något slutna format.
Den korsformiga planen är starkt förknippad med
barockens kyrkoarkitektur dit även det Sethska gravkoret
tillhör. I orgelfasaden är de nygotiska influenserna
tydliga. Till sitt yttre är tornet utformad i en tidig
nyklassicism, även delar av interiören, såsom
läktarfasaden, uppvisar tydliga nyklassicistiska drag.
Kyrkans läge, den stora volymen tillsammans med sina
kopparklä...

Läs mer i eget fönster

Mattias Sörensen, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.