Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖRBYLÅNGA RESMO KYRKA 1:1 - husnr 1, RESMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Resmo kyrka absid från NO.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RESMO KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1130 - 1150

Kalmar
Mörbylånga
Öland
Resmo
Resmo-Vickleby församling
Växjö stift
Resmo 104

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

3/1/10 Karaktäristik och bedömning

ÖVERGRIPANDE KULTURHISTORISK BEDÖMNING FÖR KYRKOMILJÖ OCH KYRKA

Allmän bakgrund
På Öland är samspelet mellan naturlandskapets förutsättningar och bebyggelsens lokalisering mycket tydligt. Detta gäller också kyrkornas placering i landskapet. Under medeltiden anknöts kyrkorna geografiskt till tidigare maktstrukturer. Byarna växte upp nära kyrkorna. Placeringen av byar och kyrkor längs med landborgarna i öster och väster är typisk för landskapet.

Det öländska kyrkobeståndet består av en betydligt högre andel ombyggda medeltidskyrkor än vad som är fallet för fastlandet. Dessa medeltida sockenkyrkor var i huvudsak uppförda på 1100...

Läs mer i eget fönster

Kalmar Läns museum

2008-11-07 rev. 2010-03-01