Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUNGBY NÖTTJA 14:1 - husnr 1, NÖTTJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÖTTJA KYRKA (akt.), NÖTTJA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1199

Kronoberg
Ljungby
Småland
Nöttja
Södra Ljunga församling
Växjö stift
Nöttja 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

De medeltida kyrkorna utgör inget allmänt inslag i det sydsmåländska landskapet. Nöttja
kyrka är mycket intressant genom att ett stort antal väggplankor från den stavkyrka som
uppfördes här strax före 1100-talets mitt. Nöttja kyrka har genomgått en rad förändringar
vilket är det karakteristiska och kulturhistoriskt intressanta med kyrkan.
Kyrkobyggnaden är i stort sett oförändrad i exteriören frånsett de förstorade
fönsteröppningarna och avsaknaden av nord- och sydportalen. Det är dock viktigt att
inristningarna i muren efter dessa bevaras. Invändigt finns grunden till det ursprungliga
sidoaltaret bevarat.
De rika målningsut...

Läs mer i eget fönster

Katarina Bäck. Bedömningen är inte daterad, troligen utförd 2005-2007