Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MALUNG-SÄLEN ÖJE 16:24 - husnr 1, ÖJE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

öje5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖJE KAPELL (akt.)

1830 - 1912

1830 - 1912

Dalarna
Malung-Sälen
Dalarna
Malung
Malungs församling
Västerås stift
Kapellbacken 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

3/17/05 Karaktäristik och bedömning

Öje kapell hör till en klungby som växt fram i anslutning till sjön Öjen, i en glesbefolkad utpräglad skogsbygd. Det är sannolikt att det redan på 1500-talet fanns någon form av kapellbyggnad i Öje. Klart är dock att ett nytt kapell uppfördes 1655. I början av 1800-talet ansågs byggnaden vara så nedgången att en fullständig ombyggnad bedömdes som nödvändig. Arbeten påbörjades 1828 och i princip uppfördes en ny kapellbyggnad av rödtjärat liggtimmer under brutet tak, med torn i väst.

Knapp hundra år senare, 1912, valde man dock att helt omdana byggmästare Halfvardssons skapelse. Kapellets långhus förlängdes för att kringbygga torn...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.

Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin
Färdigställd: 2005-03-17