Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALUN VIKA KYRKBY 2:12 - husnr 1, VIKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1256-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIKA KYRKA (akt.)

1450 - 1474

1450 - 1550

1450 - 1475

Dalarna
Falun
Dalarna
Vika
Vika-Hosjö församling
Västerås stift
Vikavägen 126

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

12/29/06 Karaktäristik och bedömning

Vika kyrka har i huvudsak sin medeltida form bevarad. Portaler, tegelfriser och vågräta, putsade band visar att den tillhör en arkitekturriktning som härskade i Dalarna och Västmanlands östra delar. Det genuina intrycket förstärks av att sadeltaket förblivit spåntäckt och att två medeltida fönsteröppningar bevarats. Övriga fönsteröppningar fick dagens form och storlek vid ombyggnad 1774-76. Norrsidans fönstersnickerier med blyinfattat glas är bevarade sedan denna tid, medan södra sidans fönstersnickerier utbyttes 1817.

Kyrkorummet präglas av sina medeltida stjärnvalv med efterreformatoriskt måleri, förmodligen från mitten av 1...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.

Sammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Rapporten färdigställd: 2006-12-29