Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALA TÄRNA PRÄSTGÅRD 1:20 - husnr 1, TÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tärna1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÄRNA KYRKA (akt.)

1200 - Okänt

1300 - 1399

Västmanland
Sala
Uppland
Tärna
Tärna församling
Västerås stift
Tärna kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

5/29/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karakteristik och bedömning
Tärna kyrka innehåller visserligen medeltida murverk, men är att betrakta som en byggnad uppförd 1898. Den nygotiska arkitekturen genomfördes konsekvent, i enlighet med dåtidens stilideal, om än något anpassad till lokala förhållanden. Exteriören får särprägel av fasadernas kontrastrika färgsättning, fönstren med sina nygotiska masverk av kalksten och dörrarna av oljad ek med ornamentalt järnsmide. Utmärkande för kyrkorummet är medeltidsinfluenser, i första hand de murade stjärnvalven, altaret och målningarna, i kombination med 1800-talets former såsom öppna bänkrader och klinkergolv.
...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning:
Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.


Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Rapporten färdigställd: 2006-05-29