Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 - husnr 1, ROMFARTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

d8610004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROMFARTUNA KYRKA (akt.)

1250 - 1319

1250 - 1319

1310 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Romfartuna
Norrbo församling
Västerås stift
Romfartuna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

5/17/05 Karaktäristik och bedömning

Kyrkans stomme är alltjämt ett i hög grad medeltida byggnadsverk. Till den ursprungliga 1300-talsbyggnaden hör såväl långhusets murverk och kyrkvindens takstolar, samt det bevarade målningsfragmentet på norra sidoskeppets vägg.

Störst särprägel skänker dock den inre valvkonstruktionen från 1427, varigenom kyrkan kommit att kallas ”katedralen på slätten”. Andra bevarade medeltida inslag är kor- och vapenhusportarna med avancerat dörrsmide.

Västtornet med sitt spetsformiga tak från 1670, typiskt för landsbygdskyrkor vid denna tid, är ett av få bevarade i sitt slag. Gravkoret i söder är nästan jämngammalt men avviker med sin mer...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.


Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Färdigställd: 2005-05-17