Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSTAHAMMAR BERGS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

berg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1300 - Okänt

1300 - Okänt

Västmanland
Hallstahammar
Västmanland
Berg
Hallstahammar-Kolbäcks församling
Västerås stift
Bergs kyrkby 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/3/06 Karaktäristik och bedömning

Att Bergs kyrka är medeltida framgår av murarnas yttre omfång, takfallet och östra gavelns tegelorneringar. På kyrkvinden återstår medeltida takstolar som visar att kyrkorummet ursprungligen var täckt med ett tunnvalv.

Sakristian fick dagens storlek och takfall vid ombyggnad 1773. Från nästa ombyggnad 1853 härrör västportalen med nyklassicistisk fronton och ett runt fönster ovanför. Övriga fönsteröppningar blev under 1700- och 1800-talen vartefter fler och större, vilket den södra sidan väl återspeglar - dess fyra stora fönsteröppningar dominerar nu fasaden. Dagens fönstersnickerier, med blyinfattat antikglas i de yttre bågarna, ...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift


Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Rapporten färdigställd: 2006-01-03