Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSTAHAMMAR BERGA 4:21 - husnr 1, SVEDVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

svedvi7.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVEDVI KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1300 - Okänt

Västmanland
Hallstahammar
Västmanland
Svedvi
Hallstahammar-Kolbäcks församling
Västerås stift
Svedvi

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/10/06 Karaktäristik och bedömning

Svedvi kyrka är av medeltida ursprung vilket framgår klart av långhusets murar, takfall, takstolar samt kyrkorummets valv. När klockstapeln uppfördes är okänt, kanske på 1600-talet, fast dess nuvarande utseende är resultatet av ombyggnader 1817 och 1895.

Under 1600- 1700- och 1800-talen blev kyrkans murverk flera gånger grundligt lagade/förstärkta, med följden att fasaderna uppvisar många ankarjärn och kyrkorummet genomkorsas av stångjärn. Fönsterindelningen av idag tillkom vid en stor ombyggnad 1771, samt 1788. Fönstrens nuvarande snickerier blev insatta 1897, då även det tegelmurade vapenhuset i söder uppfördes.

Kyrkorummet...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift

Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Inventeringsperiod: 2005-10; Rapporten färdigställd: 2006-01-10