Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRE HAMRE 1:8 - husnr 1, DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

4187-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) (akt.)

1891 - 1894

1891 - 1894

Jämtland
Åre
Jämtland
Åre
Åre församling
Härnösands stift
Karolinervägen 24B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

kyrkobyggnader som uppfördes under slutet av 1800- talet till följd av befolkningsökning. Det är en storslagen treskeppig träkyrka med en tydlig höjdverkan i det höga västtornet med sin långa smala spira. Den för nygotiken karakteristiska vertikaliteten förstärks även av trapphusens torn i öster och av spetsbågeformade öppningar och omfattningar på fasaden. Långhusets regelbundenhet livas upp genom väggytornas struktur och kyrkan ger ett imponerande och vackert intryck med sin variationsrika exteriör.

Långhuset har en väldig rymd, ett intryck som förstärks genom mittskeppets synliga takstolskonstruktion och en betoning av vertik...

Läs mer i eget fönster

Bilderna är tagna av Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2004-2005.