Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSUND STRÖMSUND 2:21 - husnr 1, STRÖMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad S 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STRÖMS KYRKA (akt.)

1845 - 1847

1847 - 1847

Jämtland
Strömsund
Jämtland
Ström
Ström-Alanäs församling
Härnösands stift
Kyrkgatan 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Kyrkoanläggningen i Ström är en del av Strömsund som tydligt avspeglar den nordjämtländska centralortens tillväxt, ambitioner och framtidstro från det sena 1800-talet och framåt med regelbundna, strama kyrkogårdar, parkanläggningar och monumentalitet i stadsplaneringen. Den nyklassiska sockenkyrkan är välgestaltad och har trots förändringar under 1900-talet utvändigt en väl bibehållen karaktär från byggnadstiden på 1840-talet.

Invändigt hävdar sig inte den ursprungliga inredningen på samma sätt som i många andra samtida kyrkor. Funktionella krav och estetiska önskemål har föranlett de två restaureringsinsatserna 1928-30 och 1970-...

Läs mer i eget fönster

Martin Lagergren & Emelie Petersson, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2004-2005.