Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 - husnr 3, OVIKENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VySfasadfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OVIKENS GAMLA KYRKA (akt.)

1758 - 1763

1758 - 1763

Jämtland
Berg
Jämtland
Oviken
Oviken-Myssjö församling
Härnösands stift
Oviksvägen 17

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Den gamla kyrkan med omgivande bogårdsmur, bårhus, gravkor och klockstapel bildar en väl sammanhållen enhet från tiden omkring 1750-1770 där de olika byggnadsdelarna i hög utsträckning bevarar sin ursprungliga form. Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden.

Interiören bevarar likaså till stora delar den rika rokokoinredningen från 1700-talet med spegelvalvstak och altare, predikstol, dopängel, bänkinredning och läktarbarriär som utförts av några av de främsta regionala rokokomästarna. Orgelfasaden, ritad av Överintendentsämbetets arkitekter i slutet av 1700-talet, vittnar däremot om stilförändringen mot de...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB