Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKELLEFTEÅ BJURLIDEN 1:416 - husnr 1, BOLIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bolidenskyrka altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOLIDENS KYRKA (akt.), BOLIDENS KYRKA (akt.)

1959 - 1960

1960 - 1960

Västerbotten
Skellefteå
Västerbotten
Skellefteå socken
Jörn-Bolidens församling
Luleå stift
Södra Parkvägen 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

4/21/10 Karaktäristik och bedömning

Bolidens kyrka är en välbevarad representant för den modernistiska sakrala arkitekturen, med starkt tillbakablickande drag. Den har med sina proportioner och sin slutenhet starka associationer till medeltida gråstenskyrkor, samtidigt som kyrkans avskalade yttre samt de höga rektangulära fönstren följer ett modernistiskt schema. Modernistiska drag invändigt är bl.a. läktarens placering och gestaltning, predikstolens och altarringens enkla former, samt armaturernas utformning. Liksom det arkitektritade samhället Boliden är kyrkans tillblivelse starkt förknippad med Bolidenbolaget och brytningen av guldmalm. Klockstapeln som påminner o...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Andreas Grahn