Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

DOROTEA AVASJÖ 1:27 - husnr 1, AVASJÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Avasjökapell altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AVASJÖ KAPELL (akt.), AVASJÖ KAPELL (akt.)

1950 - 1950

1950 - 1951

Västerbotten
Dorotea
Lappland
Dorotea
Dorotea-Risbäcks församling
Luleå stift
Avasjövägen 28

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

6/7/10 Karaktäristik och bedömning

Avasjö kapell är en fin och för stiftet ovanlig representant för den modernistiska sakrala träarkitekturen, men med vissa tillbakablickande drag. På traditionellt sätt är det rektangulära långhuset orienterat i väst-östlig riktning, med sakristia/serveringsrum i nordost. Den höga valmade takresningen förekommer även i Jämtlands och Norrbottens 1700-talskyrkor. I sin yttre utformning finns dock minst lika starka profana förebilder. Tidstypiska modernistiska drag är de låga horisontella fönstren, inredningens utform-ning och kyrkorummets materialverkan. Hela kapellet, även sakristian/serverings-rummet, är såväl utvändigt som invändigt...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Andreas Grahn