Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ NORRBYN 4:1 - husnr 4, SNÖANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Snöans kapell altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SNÖANS KAPELL (akt.), SNÖANS FISKEKAPELL (akt.)

1770 - 1799

1790 - 1810

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Hörnefors
Hörnefors församling
Luleå stift
Snöanskärgården 292

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

7/31/11 Karaktäristik och bedömning

Snöans kapell är en värdefull representant för det månghundraåriga kapellbyggandet efter Norrlandskusten. Det enkla kapellet skall ha uppförts av fiskebönder ifrån den närmaste kusttrakten. Det praktiska behovet och fiskarbefolkningens säsongsbundenhet har styrt gestaltandet. Det finns ingenting som motsäger att kapellet uppfördes under 1790-talet, vilket styrks av inskriptioner från 1819 och 1822. Platsens användande är dock äldre än så och skall ha brukats av Gävlefiskare under tidigare århundraden. Ett äldre kapell kan därför ha funnits på platsen tidigare. Enligt hembygdsforskaren Konrad Olsson, Ällön, Skagsudde (1959), skall Gä...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Annika Lindberg