Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KLIPPAN HÖRSMÖLLA 4:5 - husnr 2, VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Långhuset mot koret i söder.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA (akt.), VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA (akt.)

1893 - 1894

1893 - 1894

Skåne
Klippan
Skåne
Västra Sönnarslöv
Klippans församling
Lunds stift
Västra Sönnarslöv 2362

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

11/21/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Västra Sönnarslövs kyrkoanläggning
Västra Sönnarslövs kyrka ersatte en medeltida kyrka som låg i Västra Sönnarslövs by. Den nya kyrkan placerades ett par kilometer ifrån byn. Den fick då ett mer centralt läge i socknen men utan förankring till bybebyggelse. Kyrkan ligger på en höjd, syns vida omkring, och omges av böljande fält och Söderåsen vackra bokskogsklädda sluttningar. I anslutning till kyrkan finns f.d. sockenstugan, tidigare använd som
församlingshem.

Kyrkogården är omgärdad av häckar och en hög trädkrans av lind i två väderstreck. Kyrkans ståtliga gjutjärnsgrind som kommer från den ...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Västra Sönnarslövs
kyrka, Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA (rapportförfattare, inventering och foto)
Karl Johan Kember (granskning),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-05-24 Färdigställd rapport: 2016-11-21