Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HELSINGBORG FLENINGE 57:1 - husnr 1, FLENINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSCF6887.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLENINGE KYRKA (akt.), FLENINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1200

Skåne
Helsingborg
Skåne
Fleninge
Fleninge församling
Lunds stift
Västkustvägen 364

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

3/15/18 Karaktäristik och bedömning

Karaktärisering
Fleninge kyrka ligger i utkanten av den lilla byn som samlats kring vägsträckningarna. Sedan
1900-talets mitt har utvecklingen avstannat något i Fleninge som därmed bevarar en mycket
charmig blandning av äldre bybebyggelse till framför allt 1900-talets mitt. Kyrkogården är väl
sammanhållen och framför allt på den södra och västra delen ligger gravplatserna tätt. På
kyrkogården finns en rik gravvårdskultur vad gäller gravplatsernas inramning, växtlighet och
gravvårdar av blandad ålder. Kyrkogården förefaller mycket välbesökt och välvårdad och är en
central och levande plats i den lilla byn.

Kyrkans exteriör ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2014-09-17
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Rapportgranskning: Petter Jansson
Färdigställd: 2018-03-15