Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORGHOLM KÄLLA 2:1 - husnr 1, KÄLLA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0101928

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1150 - 1299

Kalmar
Borgholm
Öland
Källa
Nordölands församling
Växjö stift
Källahamnsvägen 77

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Kultur och nöjesliv - Kyrka

2/14/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Källa gamla kyrka härrör i sin helhet från medeltiden och hör till landets äldsta bevarade byggnader. De bevarade medeltida kyrkorna, såväl den enskilda kyrkan som beståndet i sin helhet, utgör ett unikt källmaterial för kunskapen om historien. Källa gamla kyrka är det bäst bevarade exemplet på de öländska kyrkor som haft både profana och kyrkliga funktioner under medeltiden. Kyrkobyggnaden visar även på ett unikt sätt ett stort antal byggnadsetapper, de flesta medeltida. Murverket i sig och den bevarade medeltida planformen är viktiga dokument om kyrkans historia och sin tids byggnadskonst. Kyrkogården ger ett ovanligt ålderdomligt...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet