Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:3 - husnr 5, KASTELLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KASTELLET (akt.)

1848 - 1848

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Kastellbacken 1

Försvarsväsende - Kasern

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Officersförläggning

Boställe och tjänstebostad - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Försvarsväsende - Kastal

Värdering
Ingår byggnaden i en anläggning, som är kulturhistoriskt värderad/klassificerad/karaktäriserad, visas detta under Värdering på anläggningsnivå. Klicka i menyn t.v. på Består av/Ingår i och öppna Anläggning och Värdering.