Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HELGAN 1 - husnr 1, ALLHELGONAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0092-17a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALLHELGONAKYRKAN (akt.)

1917 - 1918

1917 - 1918

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Katarina församling
Stockholms stift
Helgalunden 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

1/1/83 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blå - Fastighet med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Statliga byggnadsminnen. Kyrkobyggnader tillhörande svenska kyrkan.

Byggnadshistoriskt värde

Stockholms stadsmuseum

5/31/04 Karaktäristik och bedömning

Allhelgonakyrkans enkla utförande speglar dess tillkomsthistoria genom insamlingar under 1900-talets första år, genomförda av Sällskapet för främjandet av kyrklig själavård i Stockholm. Småskaligheten i kyrkobyggnaden och den kringliggande bebyggelsen ger ett intryck av landsortskyrka och småstad, trots närheten till flera av storstadens genomfartsgator, Ringvägen och Götgatan. Kyrkans medvetet historiserande formspråk var inte ovanligt vid denna tid.

Karakteristiskt för exteriören är fasadens tjärade panel med strävpelare och de genom lisener och dörröverstycken markerade entrépartierna. Interiören präglas av de marmorerings- oc...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum