Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG KUNGSLADUGÅRD 55:11 - husnr 1, KUNGSLADUGÅRDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 0603/06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUNGSLADUGÅRDS KYRKA (akt.)

1959 - 1959

1959 - 1959

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Carl Johans församling
Göteborgs stift
Fågelfängaregatan 30, Majgatan 2

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

3/30/06 Karaktäristik och bedömning

Kungsladugårdskyrkan uppfördes 1959 på ny kyrkplats, efter ritningar av Anders Berglund från Rydaholm i Småland. Den uppfördes med insamlade medel samt bidrag från Göteborgs Småkyrkostiftelse.

KYRKOANLÄGGNINGEN består av en byggnadskropp i vinkel där kyrka och församlingslokaler är samlade, samt en fristående klockstapel och en kyrkotomt. Kyrkan ligger i nära nord-sydlig riktning mitt på kyrktomten, församlingslokalerna ansluter vid den västra fasaden. Närmast kyrkan ligger sakristian och en kyrksal, längre västerut finns övriga församlingslokaler (kök, toaletter, samlingsrum och kapprum). De olika byggnadsdelarnas funktioner är t...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum