Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OVANÅKER MATTSMYRAN 4:9 - husnr 1, MATTSMYRA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

8851-1.TIF  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MATTSMYRA KAPELL (akt.), MATTSMYRA KAPELL (akt.)

1888 - 1888

1891 - 1891

Gävleborg
Ovanåker
Hälsingland
Voxna
Alfta-Ovanåkers församling
Uppsala stift
Mattsmyra 130

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

7/9/04 Karaktäristik och bedömning

Mattsmyra kapell är sannolikt det bästa bevarade exemplet på en nygotisk kyrkobyggnad i Gävleborgs län och byggnaden torde även vara av nationellt intresse.
Exteriören har genomgått några mindre förändringar sedan kapellet uppfördes, främst vad gäller färgsättningen och takmaterial, men den har behållit ursprungliga former och utsmyckningar. Än mer intakt är interiören där ytterst små förändringar har skett sedan byggnaden ursprungligen uppfördes och inreddes. En viktig del i kyrkorummet är den enhetliga utsmyckningen där varje föremål givits en noggrann utformning. Klockstapeln hör nära samman med kyrkobyggnaden i både stil och ut...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet i Gävleborg