Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS ÄNGSÖ GÅRD 2:8 - husnr 1, ÄNGSÖ KYRKA

Byggnad - foto

Altaret.
 I koret ligger gravhällar och däremellan kalksten. Altaret är murat och vanligen täckt med textilier. Framförvarande altarring är rektangulär till formen, marmorerad i blå och grå toner. Bakom altaret höjer sig en fristående altarprydnad i trä, försedd med rikt förgyllda skulpturer och sniderier. För att få större djup i kyrkorummet är altarprydnaden utformad som en öppen båge mot bakomvarande gravkor, där två marmorsarkofager finns uppställda
Information
Altaret. I koret ligger gravhällar och däremellan kalksten. Altaret är murat och vanligen täckt med textilier. Framförvarande altarring är rektangulär till formen, marmorerad i blå och grå toner. Bakom altaret höjer sig en fristående altarprydnad i trä, försedd med rikt förgyllda skulpturer och sniderier. För att få större djup i kyrkorummet är altarprydnaden utformad som en öppen båge mot bakomvarande gravkor, där två marmorsarkofager finns uppställda
--
2005
Rolf Hammarskiöld
ängsö10.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens